ACTIVITAT EXTRAESCOLAR YAMAHA // YAMAHA EXTRACURRICULAR ACTIVITY

Des de Petits volem proposar-vos una activitat de la mà de Yamaha 🎶 tant a Sarrià com a l'Eixample Dret. 
*A l'Eixample es farà a un dels dos centres (Bailèn o Bruc) segons demanda.


El Programa d’Educació Infantil Musical Yamaha - KRAKI adreçat a nens/es nascuts al 2022 i 2021 (I1 i I2). Yamaha, marca pionera consagrada internacionalment va néixer fa més de 60 anys al Japó apropant i fomentant la música i la seva pràctica des de la infància.  
 
El programa KRAKI ofereix uns estudis musicals amb continuïtat des de la infància fins a l'edat adulta. És a dir amb Yamaha, els nens/es poden dur a terme tota la seva carrera musical.
 
Què oferim amb el programa KRAKI?

• Metodologia musical programada i estructurada oferint un desenvolupament integral del nen/a que comprèn tots els aspectes de la música. Els nens/es s'inicien en els 3 primers passos que ofereix el sistema musical: Sentir-Cantar-Jugar, on, per mitjà de cançons cantades, històries, imatges, versos, instruments, danses i jocs, experimentaran el món musical analitzat des de:

1- Estructura i contingut    
2- Atmosfera    
3- Dinàmic
4- Desenvolupament rítmic/melòdic/harmònic
5- Formes d'interpretació    
6- Objectius de l’aprenentatge


• Classes en grups de 10/12 nens/es d'uns 45 minuts setmanals
• Classes per la tarda com a activitat extraescolar
• Classes impartides en català i anglès.
• Professorat expert en Pedagogia Musical amb extenses carreres musicals i contínua formació didàctica realitzada per la Yamaha European Foundation

El preu serà de 50€ i l'horari serà de 17:30 a 18:30 iniciant la segona setmana de setembre.

 

Haurà d'haver un mínim de 7 nens per poder tirar endavant la proposta.

Si esteu interessats podeu respondre el formulari:

https://forms.gle/JGHiJdaUaYGL3TkN7

 

Atentament,

Equip de Petits.

 

 

**

 

 

Hello,

From Petits we would like to propose to you an activity from Yamaha 🎶 both in Sarrià and Eixample Dret.

*In the Eixample it will be done in one of the two centers (Bailèn or Bruc) according to demand.

The Yamaha - KRAKI Musical Education Program for children born in 2022 and 2021 (I1 and I2). Yamaha, an internationally acclaimed pioneer brand, was born more than 60 years ago in Japan, appropriating and promoting music and its practice from childhood.  
 
The KRAKI program offers continuous musical studies from childhood to adulthood. In other words, with Yamaha, children can pursue their entire musical career.
 
What do we offer with the KRAKI program?

 

  • A programmed and structured musical methodology offering an integral development of the child that includes all aspects of music. Children are initiated in the 3 first steps offered by the musical system: Feel-Sing-Sing-Play, where, through songs, stories, images, verses, instruments, dances and games, they will experience the musical world analyzed from the following aspects:


1- Structure and content    
2- Atmosphere    
3- Dynamics
4- Rhythmic/melodic/harmonic development
5- Forms of interpretation    
6- Learning objectives


- Classes in groups of 10/12 children of about 45 minutes per week.
- Afternoon classes as an extracurricular activity.
- Classes taught in Catalan and English.
- Expert teacher in Music Pedagogy with extensive musical careers and continuous didactic training by the Yamaha European Foundation.

The price will be 50€ and the timetable will be from 17:30 to 18:30 starting the second week of September.

 


In the Eixample it will be held in one of the two centers (Bailèn or Bruc) according to demand.

There must be a minimum of 7 children to be able to carry out the proposal.

If you are interested, please fill in the form:

 

https://forms.gle/JGHiJdaUaYGL3TkN7